F 13 kamratförening har under tre år byggt upp en utställning på temat Norrköping minns F 13. Sedan Flottiljen stängde 1993 har Flygvapnets stora närvaro i Norrköping under 50 år och med generationsväxlingar glömts bort. Kamratföreningen har nu tagit nya tag och vill påminna ortsbefolkningen och allmänheten i övrigt hur stor flygverksamheten var. F 13 var en av de mest aktiva flottiljerna i flygvapnet. F 13 var också bland de första flottiljerna att få de senaste flygplanstyperna.

Incidentberedskapen som sattes upp, som en följd av DC-3 nedskjutningen 1952, var vardagsrutin för F 13. Utställningen bygger mycket på att visa upp just den delen av det svenska försvaret.

Utställningen är uppbyggd på två delar. I en divisonsbyggnad visas en ordersal med typiska flyguppdrag och övrig information flygförarna matades med. En s.k. ”mäss” är inredd i ett annat rum som användes av besättningarna för avkoppling. I några andra rum visas mer om F 13:s historia och aktiviteter.

I en närliggande hangar står en JA 37 mitt i hangaren och runt om visas olika delar av verksamheten kopplad till flygverksamheten, Utställningarna ger på ett enkelt sätt mycket bra information om alla stödjande funktioner som krävdes för att flyguppdragen skulle kunna genomföras.

SFF gratulerade F 13 kamratförening för detta fina tillskott till bevarandet av vårt kulturarv genom att överlämna en för tillfället speciellt framtagen tavla då kamratföreningen premiärvisade utställningen torsdagen 4e maj.. Motivet är klargöring av tredje divisionens J29or en januariförmiddag 1952.

En officiell invigning sker lördagen 6 maj.

Text Bengt Olov Näs

IMG 5793

Huvudattraktionen i utställningen, JA 37 Viggen. Foto Bengt Olov Näs

 

IMG 7241

Information om F 13:s roll i försvaret visas på ett lärorikt sätt runt JA 37an.  Foto Bengt Olov Näs

 

IMG 2678 Gava copySFF ordförande överlämnar en tavla till minne av öppnande av F 13 kamratförenings utställning till vice ordförande Anders Johansson.  Foto Hans Johnsson