Medströms förlag arrangerade tisdagen 11 april i samarbete med SFF en föredragsafton på Armemuseum på temat underrättelsetjänst och signalspaning under kalla kriget. Armemuseums hörsal fylldes till sista plats, dvs 150 åhörare

Torsten Nilsson från Flygvapenmuseum presenterade FVM i allmänhet och med specialinriktning på flygplantyperna som verkat inom temat. Numera visar FVM också upp t.ex. Carvellens tidigare topphemliga inredning.

TN FVM

Torsten Nilsson berättar här om Hkp 10, här när den tjänstgör i Afganistan.

 

Christer Lokind berättade om  hur olika flygplantyper tjänstgjort i signalspaningen som FRA sysslade med samt utveckling av systemen med FOIs hjälp. Med hjälp av allt modernare och effektivare flygplantyperna kunde spaningen expandera mht område som täcktes.

CLokind

Christer Lokind berättar om hur DC-3 användes i signalspaningen. 

 

Michael Fredholm illustrerade några intressanta incidenter som inträffade där signalspaningen spelade olika roller. Till och med att flygvapnets sjöräddning räddade Sovjetiska piloter som hade hoppat över Östersjön vintertid tack vare att signalspaningen hade koll på händelsen.

Michael FredholmnMichael Fredholm berättar om den polska Mig 15 piloten som avvek från Polen och landade i Halland

 

Avslutningsvis berättade Thomas Magnusson om Polska tavelförsäljare som reste runt i Sverige och besökte folk på landsbygden med sina tillbud. En myt skapades om att det var en organiserad kartläggning av flygvapnets piloter för att i skarpt läge kunna slå ut piloterna på marken snarare än i luften. ÖB Bengt Gustafsson var dock tveksam och samlade in en del data som visade att det var mer av en myt än verklighet.

Thomas Magnusson

Thomas Magnusson med bild på potentiell polsk spion

 

Text och foton Bengt Olov Näs