För mer än tio år sedan startades ett samarbetsprojekt i USA under förkortningen CAAFI (Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative). Projektet stöttades också av Amerikanska försvaret med syftet att bli oberoende av utländska leveranser av bränsle och råvara för tillverkning av bränsle. Försvarets prioritet var självförsörjningsaspekten medan den kommersiella flygindustrin hade mer intresse i bränsletyper med mindre miljöpåverkan. 

Diskussion om biobränslen som är CO2 neutrala hade redan innan CAAFI startde pågått under flera år. Sedan det amerikanska projektet startade har det inom den civila flygindustrin testats och demonstrerats att biobränslen som reducerar CO2 emmissionerna är ett av de mest effektiva sätten att göra flygindustrin CO2 neutral. Tillgång och kostnad är dock ännu den stora utmaningen. Biobränsle förekommer trots utmaningarna numera inom det kommersiella flyget och nu har även Saab demonstrerat att Gripen kan bli "Grön". Se länk nedan.  Text Bengt Olov Näs

http://test.paqle.se/go/Bz0ksy-oc2FR8