Vi har ett föredrag i månaden. Som föredragshållare i mars månad har vi lyckats få Jan Närlinge bosatt i Djursholm. Jan har en synnerligen gedigen, omväxlande och framgångsrik karriär inom flygbranschen.

Han började som aspirant på Ljungbyhed 1972. Blev spaningspilot på F11 i Nyköping. Handplockad som provflygare till Försvarets Materielverks Provningsavdelning i Malmslätt. Där fick han ansvar för den teknisk- taktiska utprovningen av S 37, d.v.s. spaningsversionen av Viggen. Ett stort ansvar att företräda kunden gentemot leverantören SAAB. Det innebar mycket flygning, inflygning på många flygplanstyper, även helikopter.

Jan blev uttagen till provflygarutbildning i Amerika. En mycket tuff utbildning på hög akademisk nivå. Även där fick han flyga många olika typer allt ifrån små propellerflygplan till stora bombare. Examensarbetet innebar att kartlägga en för honom helt okänd flygplanstyp. Skriva rapport på 150 sidor inom nio dagar! Jan var kvar som provflygare till 1983.

Därefter en period som entreprenör då han drev företaget Heliflyg. Verksamhet bl.a. i Östersund, Arjeplog och Kiruna. Utomlands i Norge, Danmark och Italien. Verksamheten bestod främst av gödsling, kalkning, ambulansflygning och diagramflygningar för Televerket.

Efter JAS haveriet vid vattenfestivalen över Stockholm 1993 kom Jan att ingå som expert i haverikommissionen. Jan anställdes 1995 på SAAB och blev senare ansvarig för exportförsäljningen av Gripen. Han berättade att JAS 39 är det första SAAB flygplanet som är instabilt och har ett elektriskt styrsystem. Han förklarade fördelarna: bl.a. bättre prestanda och lägre vikt. Kravet var att JAS skall ha bättre prestanda än dess föregångare, Viggen, men ha väsentligt lägre vikt och driftskostnader. Haveriet berodde på att styrdatorn överbelastades. Denna svaghet löstes innan planet introducerades på flygvapnets förband.          

Jan fortsatte sedan inom Boeing, USA. Boeing är världens största flyg- och rymdföretag med mer än 150 000 anställda i 150 länder. Boeing disponerar f.ö. världens största byggnad. Jan fick ansvaret över Boeings verksamheter i Norra Europa. Det gällde både den militära och den civila sidan. Militärt utvecklar man F18 Hornet till Superhornet, ett helt nytt flygplan, som kommer att levereras. Civilt är Boeing 737 högaktuell. Man levererar 52 sådana flygplan per månad! Det senaste lanserade trafikflygplanet Boeing 787 Dreamliner är under leverans till 60 kunder. Den gamla trotjänaren Boeing 747 utvecklas och tillverkas fortfarande.

Trenden för den civila flygmarknaden väntas fortsätta stigande. Asien dominerar marknaden. Den är lika stor som USA och Europa tillsammans. Man satsar på förbättrad bullermiljö och mindre utsläpp därför att det är kommersiellt smart. Huvudkonkurrent är Airbus med huvudkontor i Toulouse i Frankrike. I framtiden kommer hydraulsystem att successivt bytas ut mot elsystem helt enkelt för att det blir billigare och är lättare. Forskning bedrivs inom bl.a. områdena material, aerodynamik, solceller och bränsleceller.

Föreningen hade i förväg skickat ut kvällens agenda. Den lockade rekordmånga åhörare. Ett femtiotal medlemmar fick lyssna till en faktaspäckad intressant exposé över flygteknisk utveckling.

Text Bengt Landervik

IMG 9661s Fotograf: Bengt Landervik