För 50 år sedan, 8 februari 1967, lättade Saab 37 Viggen för den första flygningen.

Ulf Edlund, Christer Lokind och undertecknad träffades 26 november 2016 på väg till en mottagning för att uppvakta general Sven-Olle Olsson på hans 90-årsdag.
Vad inträffade 8 februari 1967 frågar Ulf,....... jo Viggens första flygning. Det borde firas!

Strax därefter beslöts att SFF i samarbete med Östergötlands Flyghistoriska Sällskap (ÖFS) och Saab AB arrangera ett seminarium med föreläsningar om hur Viggen användes av Flygvapnet och vad den betydde till skillnad från sina företrädare.

Onsdag 8 februari 2017 samlades drygt 100 inviterade personer på Saab AB:s nya konferensanläggning “Flight deck”.

Klockan 12:45 anlände SwAHF AJS 37 Viggen från nordväst eskorterad av två JAS 39 Gripen. SwAHF AJS 37 spakades av Stellan Andersson, som efter överflygningen gjorde en liten flyguppvisning för seminariedeltagarna och alla Saab anställda som strömmat ut från verkstäder och kontor.

Seminariet började efter flyguppvisningen med en video om Viggenprojektet. Sedan följde fyra föreläsningar av Leif Åström, Kurt Ottosson, Per-Olof Eldh och Mikael Olsson alla mycket erfarna Viggen piloter. Dessa presentationer var av mycket hög klass och kolossalt intressanta! Att Viggen var ett flygplan som var mycket uppskattat av piloterna var alldeles uppenbart!

Föreläsarna beskrev hur de olika versionerna av Viggen med modernare teknologi avsevärt höjde Sveriges försvarsförmåga, först som attackflygplan och sedan för spaningsuppgifter, medan de senare jaktversionerna enligt utländska bedömare var “Best in Class” för sin tid.

Bland deltagarna fanns flera personligheter från Flygvapnet och Materielverket som betytt mycket för Viggens tillkomst och utveckling. Bl.a. Sven-Olle Olsson C FV 1982-1988, Gunnar Lindqvist, C FMV 1980-1989 och Sven-Olof Hökborg, C FMV 1989-1994. Många av ingenjörerna vid Saab som konstruerade och utvecklade Viggen fanns också på plats samt fd Saab provflygare. De två piloterna med flest flygtimmar på Viggen, Tord Kvartsén (2924,76 tim)  och Jan Setterberg (2825,96 tim) deltog också.

Det blev ett mycket uppskattat tillfälle till återseende för många deltagare, som inte träffat varandra på många år.

SFF vill gärna tacka ÖFS och Saab för ett mycket gott samarbete i att förverkliga detta seminarium, som kunde arrangeras med kort framförhållning. Inte minst ett stort tack till Saab för ett generöst och professionellt värdskap under seminariet!

Samma kväll höll Ulf Edlund ett föredrag om Viggen på Flygvapenmuseum i Linköping/Malmen, som lockade närmare 250 personer. Att hjärtat klappar mycket varmt för Viggen hos många Linköpings-bor är uppenbart.

Text: Bengt Olov Näs, Foto Lasse Hejdenberg

170208 Viggen 50 ar SAAB Linkoping 03SwAHF AJS 37 återvänder till Saabfältet 50 år efter första flygningen.

 

170208 Viggen 50 ar SAAB Linkoping 02Lågfartsegenskaperna med ställ ute visas ofta upp på flyguppvisningar.

 

.170208 Viggen 50 ar SAAB Linkoping 04s

Lennart Sindahl, Saab AB hälsar alla välkommna.