Inför trettio intresserade åhörare berättade Johan Wiklund om sitt projekt: Cape to Cape. En rekordlång flygning med ett gammalt dubbeldäckat flygplan konstruerat i England på 1920-talet.

Han presenterade sig som flygkapten i SAS med ett flygintresse som väcktes med Bigglesböcker. Efter värnplikt med u-båttjänst fick han helikopterutbildning i armén. Utbildade sig till trafikflygare på Trafikflygarhögskolan i Ljungbyhed. Genomgick civil utbildning till konstflygare och formationsflygare. Han berättade öppenhjärtigt om ett allvarligt flyghaveri med en de Havilland Moth, orsakat av en egen felbedömning. Efter svåra skador kunde han återgå som flygkapten efter sex månades konvalescens.

Johan beskrev begreppet envelop. I flygsammanhang betyder det inte kuvert utan i stället de fart- och höjdområden inom vilka en viss flygplantyp kan flyga säkert. Han beskrev sig själv som en person som gärna vill testa och utmana gränser. Han har t.ex. tillsammans med sin bror seglat t.o.r. Västindien.

Johan läste en bok om en person som år 1929 flög från Bromma till Sydkap i Afrika. Boken ”Sandviks flygning till Kap” handlar om en svensk flygpionjär: Gösta Andrée (1899 – 1959). Denne genomförde sin flygning med en Moth DH 60. Man kan också läsa om Andrée i Erik Bratts bok ”Folk och flyg”.

Johan flög sin Moth Major DH 60 upp till Nordkap. Flygplantypen är en föregångare till Gipsy Moth som användes i Svenska Flygvapnet (SK 11) och sedan blev vanlig i våra flygklubbar. Motorstyrkan är 130 hk och marschhastigheten 130 km/t. Han är utbildad flygmekaniker och gör rutinunderhåll själv. Han medförde vissa reservdelar och verktyg men behövde egentligen inte utföra några reparationer under den långa flygningen. Han betonade att ett så gammalt flygplan är enkelt till sin konstruktion och därigenom lättskött.

Flygningen gick i etapper genom Europa till klacken i Italien. Vidare via en ö i Medelhavet till Kairo. Det innebar sex flygtimmar över vatten. Han var försedd med flytväst, livbåt och överlevnadsdräkt. När han anlände till Kairo, i mörker och dåligt väder, hade han varit i luften sammanlagt nio timmar den dagen. Där blev han fängslad, anklagad för spioneri. Han hade en kamera monterad på flygplanets vingstag! Frisläppt efter 30 timmar, bryskt behandlad. Fortsatte över östra Afrika via Sudan, Etiopien, Kenya, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Botswana till Sydafrika och Kapstaden. Han försökte följa Gösta Andrées rutt. Han landade samma datum som Andrée, den 24 oktober, 86 år efter sin föregångare! Här möttes han av sin familj, hustru, två barn och mamma.

Framförandet kryddades med korta filmsekvenser, egna bilder samt gamla bilder från Andrées flygning. Andrée flög sin Moth hem igen men det gjorde inte Johan. Hela äventyret tog sju veckor och kostade tre till fyrahundratusen kronor. Det kunde genomföras tack vare mindre, ofta privata, sponsorer.

Bengt Landervik

 JWiklund

Johan Wiklund. Foto Bengt Landervik